۱۴۰۰-۱۰-۱۴

پرونده سلامت

۱۴۰۰-۰۹-۲۱

طرح آموزشی سبل‌السلام – آموزش‌های سلامت و سبک زندگی اسلامی

۱۴۰۰-۰۷-۲۱

طرح آموزشی تربیتی راهبران سلامت

۱۴۰۰-۰۶-۱۶

طرح آموزشی نُقَبا – معاونت سلامت