آزمون

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«راهنمای شرکت در آزمون»

راهجویان محترم جهت شرکت در آزمون، موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید و سپس وارد صفحه‌ی آزمون شوید:
۱- هر کد ملی فقط یک مرتبه می‌تواند در آزمون شرکت کند.
۲- برای ورود نام کابری و رمز عبور، از اعداد انگلیسی استفاده کنید.
۳- اطلاعات فردی خود را صحیح و کامل وارد کنید. به اطلاعات ناقص و اشتباه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- با توجه به استاد و کلاسی که در آن شرکت نموده‌اید، آزمون مربوط به خودتان را انتخاب نمائید.
۵- پس از ورود به آزمون، تنها ۳۰ دقیقه فرصت پاسخگویی دارید پس مدیریت زمان را از دست ندهید تا همه‌ی سؤالات را یک مرتبه ببینید.
۶- سؤالات به صورت چهار گزینه‌ای طراحی شده و فقط یک گزینه صحیح است.
۷- این آزمون ۲۰ سؤالی است و نمره‌ی منفی ندارد.

 

دیدگاه ها بسته شده است