سند محتوایی راهبردی “سلامت در دولت اسلامی”

سند محتوایی راهبردی “سلامت در دولت اسلامی”

فهرست تفصیلی سند محتوایی راهبردی "سلامت در دولت اسلامی"

  • مقدمه
  • فصل اول؛ مبانی کلی

دولت اسلامی

 شبکه‌ی امامت و ولایت، مقدمه‌ی تشکیل دولت اسلامی

ولایت خدا، سببِ همبستگی و پیوستگی انسانی

گستره‌ی ولایت خدا در همه روابط وجودی انسان و هستی

امام، پیش‌رونده و پیش‌برنده در تحقق ولایت خدا

امام، نماد خدمت بدون منت

تحقق ولایت خدا در زمین، وظیفه مردم به واسطه‌ی تبعیت از امام حق

 

هدایت بر مبنای اختیار انسانی، هدف دولت اسلامی

اختیار، وجه تمایز انسان با حیوان و ملک

هدایت، از نظر نرم‌افزاری وابسته به کتب وحیانی و از نظر سخت‌افزاری وابسته به شبکه‌ی امامت و ولایت

تبیین حق از باطل، بهترین روش هدایت در دولت اسلامی

 

اجبار اجتماعی و ساختار سازمانی، راهبرد طاغوت در استیلای ولایت خویش

 

حقیقت سلامت

 اعتماد و وابستگی به ولایت طاغوت، اصلی‌ترین چالش امت اسلامی در حوزه‌ی سلامت

ترس، یکی از عوامل اصلی وابستگی به ولایت طاغوت

یهود، دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان

عدم خیرخواهی دشمنان نسبت به مؤمنان

 

انحراف در شناخت انسان و هستی، لغزش محوری علم مدرن در تفسیر انسان و سلامت

تبلیغات خیره‌کننده، مقدمه‌ی تسلط دشمنان و نابودی حرث و نسل به سببِ دگرگون‌طلبی در زمین

دگرگون‌طلبی و فساد؛ از روی نادانی و عدم شناخت درست

فرضیه‌ی تکامل داروین، نظریه‌ی پایه در زیست شناسی، طب مدرن و بیوتکنولوژی

شیطان، مسبب اصلیِ تفکر تغییرگرا و دگرگون‌طلب در طبیعت

عدم شناخت درست و دقیق از هستی، پایه‌ی انحراف در مغرب زمین

 

عقل مرکز تحلیل داده و تجربه، شهود و نقل، مجرای کسب اطلاعات

 

قرآن و سنت، تنها مرجع علمی برای ولایت انسان و درک حقیقت سلامت

 

قلب سلیم؛ نظریه‌ای در حوزه‌ی سلامت و سبک زندگی

 

  • فصل دوم؛ نقشه‌ی راه

سیاست دولت اسلامی در حوزه‌ی سلامت

 اول؛ تمرکز بر ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت امت اسلامی

دوم؛ عدم تصدی‌گری در درمان

 

مأموریت دولت اسلامی در حوزه‌ی سلامت

 اصلاح نگرش و تغییر در گرایش قلبی مردم نسبت به حقیقت سلامت

اصلاح تغذیه، پیامد یا نتیجه‌ی پایه انجام درست مأموریت

الف؛ رعایت آداب خوردن و آشامیدن

ب؛ پرهیز از خبیثات

ج؛ تشویق به طیّبات

احیای نقش طبیب، از آثار یا نتایج ثانویه انجام درست ماموریت

ایفای نقش مردم و دولت در نظارت بر روی اطّباء

 

راهکار دولت اسلامی برای اجرای ماموریت

 نخستین گام؛ ایجاد باور و ایمان قلبی

تبیین مسئله و تفاهم با افراد اثرگذار، مرحله‌ی نخست در ایجاد باور و ایمان قلبی به صورت اجتماعی

کشف و شناسایی افرادی با استعدادهای بالقوه، برای جریان‌سازی در آینده

تعلیم و تربیت دغدغه‌مندان و پرسش‌گران حوزه‌ی سلامت، مهم‌ترین اقدام در ایجاد باور و ایمان قلبی

ساختار مفهومی نظام تعلیم و تربیت

الف. تقوا؛ پیش نیاز طلب علم

ب. طلب علم و سؤال، پیش نیاز کسب علم

ج. هجرت؛ شتاب دهنده مسیر کسب علم

د. کسب علم، فقط از اهل ذکر

هـ . سکوت، شنیدن و حفظ، مراحل کسب علم

و. یاداشت‌ برداری و کتابت به قصد نشر، عامل پایه تثبیت و نشر علم

ز. گفتگو و مباحثه، عامل مکمل تثبیت و نشر علم

ح. رسیدن به مقام ایمان؛ نتیجه کسب علم توسط دغدغه مندان و پرسش‌گران حوزه سلامت

دومین گام؛ تحققِ اقدام و عمل

رشد علم با عمل

نمونه‌سازی برای الگوبرداری مردم و جریان‌سازی اجتماعی

عمل نکردن به علم، بن بست تحقق سلامت اسلامی

 

سومین گام؛ توصیه، ابلاغ و ترویج

عالم و عامل بودن، پیش‌شرط توصیه، تبلیغ و ترویج

امر به معروف و نهی از منکر، عمیق کننده سطح تاثیر ابلاغ و ترویج

داشتن ولایت، پیش شرط امر به معروف و نهی از منکر

پرهیز از تبلیغ به سبک پروپاگاندای غربی

تبلیغ، بدون چشم داشت و توقع

 

شاخص ارزیابی سلامت در امت اسلامی

 اول؛ کاهش مراجعات پزشکی

دوم؛ عدم وابستگی به دارو و تجهیزات پزشکی

 

 

  • فصل سوم؛ غایت

اقامه‌ی عبودیت حق و اجتناب از طاغوت در تمام مناسبات زندگی

 

 

برای دریافت فایل کامل سند محتوایی-راهبردی "سلامت در دولت اسلامی" کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *